Image Alt

Ιστορικό

Η Βιβλιοθήκη

Χρονολόγιο ΕΣΗΕΑ

Καλώς ήλθατε στη Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας»,
η Βιβλιοθήκη των πέντε αιώνων.

1914, 14 Δεκεμβρίου
1914, 14 Δεκεμβρίου
Ίδρυση της Ένωσης Συντακτών Ίδρυση της Ένωσης Συντακτών, ύστερα από δύο αποτυχηµένες απόπειρες (1903, 1908). Πρόεδρος ο δηµοσιογράφος και λογοτέχνης Ιωάννης Κονδυλάκης (1862–1920). Ανάµεσα στα πρώτα µέλη δηµοσιογράφοι και λογοτέχνες, όπως ο Κωστής Παλαµάς, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο Κώστας Ουράνης.
1915, 28 Ιουνίου
1915, 28 Ιουνίου
Συμβολή Γρηγόρη Βασιλά Ο ετοιµοθάνατος νεαρός δηµοσιογράφος Γρηγόρης Βασιλάς κληροδοτεί στην Ένωση Συντακτών τη µικρή βιβλιοθήκη του συντάσσοντας σύντοµο γράµµα: «Την απέκτησα µε αίµα, στερηθείς διά την αγοράν ενός βιβλίου και αυτού του ψωµιού». Τη χαρίζει στην Ένωση µε την ελπίδα «να αποτελέση την βάσιν της µελλούσης βιβλιοθήκης της». Τα λόγια του έδρα - σαν εµβληµατικά κατά την περίοδο της ανασύστασης και της ακµής της βιβλιοθήκης που άρχισε το 1966.
1919
1919
Δωρεά Γ. Ροϊλού στην ΕΣΗΕΑ Ο ζωγράφος Γεώργιος Ν. Ροϊλός (1867–1928) φιλοτεχνεί 13 πορτρέτα δηµοσιογράφων και λογοτεχνών που κοσµούν την ΕΣΗΕΑ. Οι προσωπογραφίες αυτές τεχνοτροπικά είναι συνέχεια του γνωστού του πίνακα Οι ποιηταί εν τω Παρνασσώ (Γ. ∆ροσίνης, Γ. Στρατήγης, Ι. Πολέµης, Κ. Παλαµάς, Γ. Σουρής, Α. Προβελέγγιος), ελαιογραφία του 1916–1917 που παρουσιάστηκε σε έκθεση του ζωγράφου το 1919. Άλλα πορτρέτα της ΕΣΗΕΑ (∆ιονύσιος Σολωµός του Αλέκου Κοντόπουλου, Α. Παπαδιαµάντης του Α. Γεραλή, Γ. Σουρής κ.ά.) ανήκαν στον δηµοσιογράφο Ντόλη Νίκβα (Απόστολος Ν. Βασιλειάδης, 1903–1937). ∆ωρήθηκαν στην ΕΣΗΕΑ µαζί µε τη βιβλιοθήκη, το αρχείο και τα έπιπλα του γραφείου του στις 03.04.1939 από τη µητέρα του.
1924, 5 Απριλίου
1924, 5 Απριλίου
Συνένωση Ένωσης Συντακτών & Γενικού Συνδέσµου Συντακτών Η Ένωση Συντακτών συνενώνεται µε τον Γενικό Σύνδεσµο Συντακτών, τα µέλη του οποίου προσχωρούν στους κόλπους της, δίνοντας νέα πνοή στη συνδικαλιστική οργάνωση των δηµοσιογράφων.
1924
1924
Φανός συντακτών Εκδίδεται το σατυρικό περιοδικό της Ένωσης Συντακτών Φανός των συντακτών και η έκδοσή του θα συνεχιστεί µέχρι το 1940.
1925
1925
∆ηµοσιογραφική Σχολή Ιδρύεται η ∆ηµοσιογραφική Σχολή µε εβδοµαδιαία µαθήµατα υπό µορφή διαλέξεων.
1926
1926
Ιδρύεται το Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού Αθηναϊκών Εφηµερίδων.
1929
1929
Το ελληνικόν έτος Εκδίδεται Το ελληνικόν έτος. Ηµερολόγιον της Ενώσεως Συντακτών µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Άριστου Καµπάνη. Η σηµαντική αυτή έκδοση θα επαναληφθεί µόνον άλλη µία φορά, το 1930.
1933 - 1934
1933 - 1934
Ενισχύεται η προσπάθεια συγκρότησης της Βιβλιοθήκης µε δωρεές βιβλίων και αρχειακού υλικού.
1936
1936
Λαχείο Συντακτών Ιδρύεται επισήµως το Λαχείο Συντακτών ύστερα από προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει το 1932. Το Λαχείο Συντακτών και ο ετήσιος χορός της Ένωσης Συντακτών την ενίσχυσαν οικονοµικά προκειµένου να επιτελέσει τους σκοπούς της.
1938 - 1939
1938 - 1939
Σημαντικές Δωρεές Η Βιβλιοθήκη της Ένωσης Συντακτών εµπλουτίζεται χάρη σε δύο σηµαντικές δωρεές: ο δηµοσιογράφος και στενός συνεργάτης του Ελευθέριου Βενιζέλου Ιωάννης Μ. ∆αµβέργης (1862–1938) χαρίζει εν ζωή τη βιβλιοθήκη του, ενώ τα βιβλία, το αρχείο, τα έπιπλα του γραφείου και άλλα αντικείµενα του δηµοσιογράφου και κοσµοπολίτη συγγραφέα Ντόλη Νίκβα περιέρχονται το 1939 στην κατοχή της Ενώσεως.
1940 - 1944
1940 - 1944
Β' Παγκόσμιος Πόλεμος Οι Γερµανοί και οι Ιταλοί κατακτητές παύουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Συντακτών και επιτάσσουν το κτίριό της. Ιδρύεται από την Ένωση ο Καταναλωτικός Συνεταιρισµός για την επιβίωση των µελών της. Βιβλία και αρχεία καίγονται από τους κατακτητές για τη θέρµανσή τους. Η Ένωση µεταφέρει ό,τι µπορεί στο Μέγαρο Πεσµαζόγλου και αργότερα σε αποθήκες, καθώς αναγκάστηκε να εκποιήσει το κτίριό της για να βοηθήσει τα µέλη της. Η φθορά και η καταστροφή των βιβλίων, των αρχείων και των επίπλων συνεχίστηκε λόγω των κακών συνθηκών αποθήκευσής τους σε ακατάλληλους χώρους.
1966
1966
Παναγιώτης Πατρίκιος Ο δηµοσιογράφος Παναγιώτης Πατρίκιος (1911–2007) αναλαµβάνει εθελοντικά την οργάνωση της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΑ στο νέο της κτίριο (Ακαδηµίας 20 και Βουκουρεστίου), όπου µέρος του δεύτερου ορόφου διατίθεται για τη βιβλιοθήκη. Μόλις 147 τόµοι είχαν διασωθεί και σε αυτούς προστέθηκαν µερικές ακόµη εκατοντάδες από άµεσες προσφορές των µελών της ΕΣΗΕΑ.
Την όλη προσπάθεια στηρίζει το ∆.Σ. της ΕΣΗΕΑ και ο Πρόεδρός της Λεωνίδας Πετροµανιάτης. Με τα εγκαίνια του κτιρίου και της βιβλιοθήκης, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, ξεκινά µε εντυπωσιακούς ρυθµούς η µεγάλη και επιτυχής προσπάθεια συγκρότησης της βιβλιοθήκης.
1971, 20 Δεκεμβρίου - 1972 15 Ιανουαρίου
1971, 20 Δεκεμβρίου - 1972 15 Ιανουαρίου
Έκθεσις Τύπου και χειρογράφων Έκθεσις Τύπου και χειρογράφων, 1821–1831, ως συµµετοχή στον εορτασµό των 150 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, και έκδοση καταλόγου των 151 εκθεµάτων.
1976, 10 Μαρτίου
1976, 10 Μαρτίου
Ο Τύπος και οι δηµοσιογράφοι της Εθνικής Αντίστασης (τιµητική εκδήλωση).
1976, 16 και 18 Απριλίου
1976, 16 και 18 Απριλίου
Ιωάννης - Ιάκωβος Μάγερ (1798–1826) Τιµητικές εκδηλώσεις για τον Ιωάννη-Ιάκωβο Μάγερ (1798–1826), Ελβετό φιλέλληνα, εκδότη της εφηµερίδας Ελληνικά Χρονικά, που εκδιδόταν στο Μεσολόγγι από το 1824 µέχρι το 1826, µε τη συµπλήρωση 150 χρόνων από τον θάνατό του στην Έξοδο του Μεσολογγίου: εκδήλωση στο Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ (16.04. 1976), έκθεση εγγράφων και εντύπων, εκδήλωση στο Μεσολόγγι (18.04.1976) στο µνηµείο του Μάγερ, παρουσία των πολιτειακών και πολιτικών αρχών.
Οι οµιλίες, κάποια κείµενα του Μάγερ ανθολογηµένα από τα Ελληνικά Χρονικά καθώς και µαρτυρίες αγωνιστών δηµοσιεύτηκαν από την ΕΣΗΕΑ σε τόµο που κυκλοφόρησε το 1980 µε τον τίτλο Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ. «Η δηµοσίευσις είναι ψυχή της δικαιοσύνης».
1976, 10 – 31 Οκτωβρίου
1976, 10 – 31 Οκτωβρίου
Έκθεση Θεσσαλικού Τύπου 1880 - 1976.
1979, 6 – 22 ∆εκεμβρίου
1979, 6 – 22 ∆εκεμβρίου
∆ηµοσιογράφοι συγγραφείς µέλη της ΕΣΗΕΑ (έκθεση βιβλίου).
1980
1980
Η ιδέα µιας συγκροτηµένης και αξιόλογης βιβλιοθήκης και ενός µουσείου Τύπου στην ΕΣΗΕΑ εµπεδώνεται και οι δωρεές συλλογών βιβλίων και αρχείων πολλαπλασιάζονται. Η επιτυχής πορεία της Βιβλιοθήκης αναδεικνύει και τα προβλήµατα που δηµιουργεί η έλλειψη χώρων και προσωπικού.
Από τις δεκάδες δωρεές βιβλίων και αρχειακού υλικού ας αναφερθούν οι συλλογές του Χάρη Σταµατίου (1890–1951), του Νίκου Βέρου, του Γιώργου Φτέρη (Τσιµπιδάρου) (1891–1967), του Αλέξανδρου Παραδείση (1899–1977), της Μαρίας Χριστίνας Λουριώτη, του Γιάννη Ζωγράφου, του Φώτου Γιοφύλλη (Σπύρου Μου--σούρη, 1887–1981), του Κώστα Πολίτη, του Γεράσιµου Λύχνου (1894–1976), του Παναγιώτη Πατρίκιου, του Απόστολου Β. ∆ασκαλάκη (1900–1982), του Κορ-νήλιου Αγγελίδη (1907–1985), του Κώστα Σεϊζάν, του Τάσου Βουρνά (1907–1985), του Ηρακλή Ν. Πετιµεζά.
1980, 27 Οκτωβρίου – 11 Νοεμβρίου
1980, 27 Οκτωβρίου – 11 Νοεμβρίου
Έκθεση Τύπου Η συµβολή της δηµοσιογραφίας στον πόλεµο 1940–1941 (έκθεση Τύπου).
1981, 2 – 12 Απριλίου
1981, 2 – 12 Απριλίου
Έκθεση 137 χρόνια Ελληνική Γελοιογραφία 1844–1981 (έκθεση).
1998
1998
Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΑ Ίδρυση του Μορφωτικού Ιδρύµατος της ΕΣΗΕΑ. Σκοπός του είναι και «η στέγαση της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Τύπου και η συγκέντρωση, αξιοποίηση και προβολή του υλικού της, της ιστορίας του Τύπου και των άλλων µέσων ενηµέρωσης και γενικότερα της δηµοσιογραφίας».
2007
2007
Θάνατος Π. Πατρικίου Ο Παναγιώτης Πατρίκιος φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Το όραµά του και το έργο του για τη συγκρότηση της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΑ αναζητεί συνεχιστές.
2014, 14 Δεκεμβρίου
2014, 14 Δεκεμβρίου
100 Χρόνια ΕΣΗΕΑ Συμπλήρωση ενός αιώνα λειτουργίας της ΕΣΗΕΑ. Η επέτειος εορτάζεται µε σειρά εκδηλώσεων στο κτίριο της Ένωσης. Παρουσιάζονται πολύτιµα δείγµατα των αρχείων της και µικρό µέρος της Βιβλιοθήκης.
2018, Άνοιξη
2018, Άνοιξη
Χορηγεία Δ. Ι. Πουρνάρα Η οικογένεια του δηµοσιογράφου, συγγραφέα, πολιτικού και Προέδρου της ΕΣΗΕΑ ∆ηµήτρη Ι. Πουρνάρα (1900–1986) αποφασίζει να γίνει χορηγός του έργου αποκατάστασης της υποδοµής, της επίπλωσης και της τακτοποίησης της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΑ ύστερα από πρόταση της Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Μαρίας Θ. Αντωνιάδου.
2018, Καλοκαίρι – Φθινόπωρο
2018, Καλοκαίρι – Φθινόπωρο
Ανακατασκευή της Βιβλιοθήκης Ο αρχιτέκτων και ιστορικός του βιβλίου Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος, σε συνεργασία µε την ΕΣΗΕΑ, αναλαµβάνει και ολοκληρώνει την ανακατασκευή της υποδοµής και του εξοπλισµού καθώς και την τακτοποίηση της Βιβλιοθήκης, του Αρχείου και του Μουσείου της ΕΣΗΕΑ. Στη βιβλιολογική επιµέλεια συνεργάζεται ο Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, ιστορικός, Οµότιµος ∆ιευθυντής Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.
2018, 2 ∆εκεμβρίου
2018, 2 ∆εκεμβρίου
Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΑ Εγκαίνια της τακτοποιηµένης Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΑ, παρουσία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Προκοπίου Παυλοπούλου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύµου.
2019 - 2020
2019 - 2020
Ταξινόµηση και καταλογογράφηση βιβλίων και Αρχείου Ταξινόµηση και καταλογογράφηση βιβλίων του Αναγνωστηρίου της ΕΣΗΕΑ µε χορηγία της Ελένης Καρκαζή-Πουρνάρα.
Ταξινόµηση και καταλογογράφηση του Αρχείου της ΕΣΗΕΑ και των Αρχειακών Συλλογών της ΕΣΗΕΑ µε χορηγία της Ελένης Καρκαζή-Πουρνάρα.
2019
2019
Δωρεά από την οικογένεια Πουρνάρα ∆ωρεά µέρους της προσωπικής βιβλιοθήκης ∆ηµήτριου Ι. Πουρνάρα στη βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ από τα παιδιά του Ελένη Καρκαζή-Πουρνάρα και Νίκο Πουρνάρα.
2019, 23 Μαΐου
2019, 23 Μαΐου
Πρόσκληση, υποδοχή, οµιλία και ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ του Παναγιωτάτου Οικουµενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίου.

Ακαδημίας 20 , Αθήνα, 10671
T. 210-3675400
E. vivliothiki@esiea.gr